Diskrete halvledere produkter

Halvleder diskrete enheter henviser vanligvis til halvleder-krystalldiode, halvledere transistor referert til som diode, transistor og spesielle halvlederinnretninger.